Risker och möjligheter

Risker och möjligheter

 

Risker

Efter att ha gjort kalkylen kan vi göra en sammanställning av de kalkylmässiga risker som finns med genomförandet som det är beskrivet. 

  

Möjligheter

Med kalkylen som grund kan vi föreslå förändringar i utförandet som t ex innebär lägre kostnader för beställaren.


Arbetsmiljöplan

Efter att ha gjort kalkylen kan vi göra ett underlag för arbetsmiljöplan som beställaren kan använda, antingen direkt i upphandlingen eller som underlag för upphandling.