Granskning

Granskning

 

Granskning av förfrågningsunderlag i kalkylhänseende

Vi hjälper till med att granska förfrågningsunderlag för att se hur de kan förändras utifrån ett kalkylperspektiv. T ex för att mängdförteckningar och AF-delar blir så kompletta som möjligt.

 

Granskning av entreprenörers anbud

Vi kan granska anbud för att till exempel se rimligheten i entreprenörens prissättning.