Utförda jobb

Utförda jobb

Företaget har erfarenhet av att utföra markkalkyler, mängdning och granskning i ett flertal olika projekt, exempel är:

 


Förbifart Katrineholm, ny 2+1-väg förbi Katrineholm


Lustgården, markarbete för hus, Kungsholmen


Trumåtgärder, trumrenoveringsentreprenad Gnesta- Katrineholm


Norrtäljeporten, mängdning och kalkyl för stort handelsområde i Norrtälje


Driftentreprenader Gatu/park Norrtälje kommun.

Förfrågningsunderlag, mängder och kalkyl


Kretsloppscentral Kil, stor kretsloppscentral för två Stockholmskommuner


Melllingeholm, exploatering av nytt industriområde Norrtälje


För mer detaljer om några referenser, klicka på bilderna längst ner på sidan

 

Mängder KLC Kil
Cirkulär planering
Kretsloppscentral Kil
Planritning dagvattenpark Norrtälje
Planritning kv Odde