Tidplanering

Tidplanering

 

Med kalkylen som underlag kan vi ta fram en tidplan för ingående kontraktsarbeten. Vi kan även i samråd med beställaren ta fram en tidplan för hela arbetet med projektet inkluderande t ex projektering och byggledning.


För driftarbeten har vi varit med och tagit fram cirkulär planering eftersom de arbetena vanligtvis återkommer på samma sätt varje år.