Mängder

Mängder

 

JB Markkalkyl kan erbjuda:

 

Mängdberäkning:

Om en mängdförteckning saknas kan vi utifrån ritningar ta fram mängder på markentreprenader för att basera kalkylen på dessa. 

 

Översiktliga mängdförteckningar

Utifrån underlag som ritningar och beskrivningar kan vi ta fram översiktliga mängdförteckningar för markentreprenader och driftentreprenader. Mängdförteckning för markarbeten uppdelat enligt AMA och driftarbeten uppdelat enligt T-koder i Aff.