Kalkyl

Kalkyl

 

JB Markkalkyl kan hjälpa er med:

 

Markalkyl

Vi kan markkalkylering på de flesta förekommande typer av markprojekt, från små markarbeten för en husgrund till landsvägar till stora exploateringsprojekt. Se gärna under referenser vilka typ av projekt vi räknat på

 

Driftkalkyl

Behöver ni en kalkyl på vad driftarbeten inom t ex en kommun kommer att kosta, vi kan hjälpa er med det. Vi har utfört kalkyl på driftarbeten för gatu och parkarbeten inom kommunal verksamhet.

 

Alternativa kalkyler

För att ta reda på hur olika utföranden skulle påverka byggkostnaden kan vi ta fram alternativa kalkyler.

 

Kalkyluppdatering olika byggskeden

När projektet framskrider kan vi uppdatera kalkylen, både på grund av rena ändringar men också t ex för olika delar av planprocessen.


Kalkyl för hela arbetet

Vi kan räkna på kostnader för projektering, projektledning, byggledning för det aktuella projektet och på så vis få fram totalkostnaden/budget för projektet.