Kvalitet och miljö

  Kvalitet och miljö

Företaget har en kvalitetsmanual som ansluter till kraven i SS EN ISO 9001:2004 och en miljöplan som ansluter till kraven i SS EN ISO 14001:2004.

 

Kvalitetspolicy 

Företaget skall:

Se till att kundens krav fastställs och uppfylls. Beroende på kund skall vi leverera:

En kostnadsuppskattning som stämmer med marknaden


Krav på utförda kalkyler:

Alla kalkyler skall levereras enligt överenskommen kravspecifikation

Alla kalkyler skall vara genomförbara i praktiken enligt givna förutsättningar


Miljöpolicy 

Företaget skall:

Följa de miljölagar och miljökundkrav som ställs

Minimera de onödiga persontransporterna

Där så är möjligt, föreslå minskade transportsträckor i kalkyler

Ta ansvar för att alla medarbetare känner till dessa regler och följer dem