Upprättande av AF-delar

Upprättande av AF-delar

 

Upprättande av AF-delar för markarbeten

Med kalkylen som grund kan vi upprätta AF-delar enligt anläggnings-AMA och AB04. Vi har erfarenheta av att upprätta AF-delar från ett flertal olika projekt.

 

Upprättande av AF-delar för driftarbeten

Med kalkylen som grund kan vi upprätta AF-delar för driftarbeten. Erfarenhet finns både inom upprättande och utförande enligt AF-delen.