Markkalkyl

Markkalkyl

 

JB Markkalkyl kan hjälpa er med:

 

Kalkyl

Vi kan markkalkylering på de flesta förekommande typer av markprojekt, från små markarbeten för en husgrund till landsvägar till stora exploateringsprojekt. Vi kan även utföra kalkyler på driftentreprenader inom gatu och park.

 

 Kostnadsuppskattning

Vill ni ha en mer övergripande kontroll av vad byggkostnaden skall bli kan vi göra en schablonmässig kalkyl med erfarenhetsvärden.

 

Alternativa kalkyler

För att ta reda på hur olika utföranden skulle påverka byggkostnaden kan vi ta fram alternativa kalkyler.

 

Kalkyluppdatering olika byggskeden

När projektet framskrider kan vi uppdatera kalkylen, både på grund av rena ändringar men också för olika delar av planprocessen.

 

Copyright  ©  All Rights Reserved