Mängder

Mängder

 

JB Markkalkyl kan erbjuda:

 

Mängdberäkning:

Vi kan utifrån ritningar ta fram mängder på markentreprenader uppdelade enligt AMA-rubriker, samt driftentreprenader enligt ABFF.

 

Översiktliga mängdförteckningar

Utifrån underlag som ritningar och beskrivningar kan vi ta fram översiktliga mängdförteckningar för markentreprenader och driftentreprenader.

 

Copyright  ©  All Rights Reserved