Granskning

Granskning

 

Granskning av förfrågningsunderlag i kalkylhänseende

Vi hjälper till med att granska förfrågningsunderlag för att se hur de kan förändras utifrån ett kalkylperspektiv, exempelvis för att få en jämnare prisfördelning mellan entreprenörers anbud.

 

Granskning av entreprenörers anbud

Vi kan granska anbud för att till exempel se var beställaren kan vara uppmärksam på hur entreprenören tänkt i en specifik kalkylpost.

 

Second opinion inför anbudslämnande

Vi kan titta på genomförd kalkyl för att se om någonting går att förändra eller förbättra.

 

Copyright  ©  All Rights Reserved