Kvalitet och miljö

Företaget har en kvalitetsmanual som ansluter till kraven i SS EN ISO 9001:2004 och en miljöplan som ansluter till kraven i SS EN ISO 14001:2004.

 

Kvalitetspolicy

 

Företaget skall:

Se till att kundens krav fastställs och uppfylls. Beroende på kund skall vi leverera:

  • En kostnadsuppskattning som stämmer med marknaden
  • En konkurrenskraftig kalkyl som gör att de kan vinna jobbet och utföra det med vinstmarginal

Krav på utförda kalkyler:

  • Alla kalkyler skall levereras enligt kundens kravspecifikation
  • Alla kalkyler skall vara genomförbara i praktiken enligt kundens givna förutsättningar

Miljöpolicy

 

Företaget skall:

  • Följa de miljölagar och miljökundkrav som ställs
  • Minimera de onödiga persontransporterna
  • Där så är möjligt, föreslå minskade transportsträckor i kalkyler
  • Ta ansvar för att alla medarbetare känner till dessa regler och följer dem

 

 

Copyright  ©  All Rights Reserved